Odzyskujemy energię.
Do dziś dzięki naszym technologiom odzyskaliśmy ponad 47 000 GJ energii.


Nasze technologie umożliwiają wykorzystanie energii nieużytecznej i odpadowej do produkcji chłodu, ciepła i wody odsolonej w przyjazny dla środowiska, efektywny sposób.


 
47833247+
MJ ENERGII
 

Chłód


Efektywne, proekologiczne, bezpieczne dla środowiska i niezawodne technologie produkcji chłodu o temperaturze do 5 °C z ciepła o temperaturze od 60 °C.
Wykorzystujemy innowacyjne na skalę światową, produkowane w Polsce, trójzłożowe chłodziarki adsorpcyjne, a także sprawdzone i niezawodne chłodziarki absorpcyjne.


Ciepło


Efektywna, proekologiczna i niezawodna technologia umożliwiająca odzyskiwanie energii z ciepłej wody o temperaturze tak niskiej jak 25 °C do produkcji wody gorącej o temperaturze do 95 °C z wykorzystaniem ciepła wysokoparametrowego z dowolnego źródła jako energii zasilającej.
Nasze absorpcyjne pompy ciepła to sprawdzone i niezawodne rozwiązania dedykowane do zastosowań na skalę przemysłową.


Woda


Innowacyjna na skalę światową technologia wykorzystująca ciepło niskoparametrowe do odsalania wody.
Dzięki wykorzystaniu ciepła pochodzącego np. z kolektorów słonecznych nasze, produkowane w Polsce, urządzenia odsalają wodę przy zagwarantowaniu najniższego kosztu produkcji.

Firma

Dostarczamy urządzenia i kompleksowe instalacje do zamiany ciepła na chłód, odzysku odpadowego ciepła niskoparametrowego na potrzeby produkcji wody gorącej oraz produkcji wody odsolonej przy pomocy technologii sorpcyjnych. Więcej…

Placeholder
Placeholder

Referencje

Od początku swojej działalności firma zajmuje się kompleksową realizacją inwestycji w systemie „pod klucz” z wykorzystaniem własnych technologii i urządzeń. Koncentrujemy się na instalacjach odzysku ciepła nieużytecznego i odpadowego. Nasze realizacje…

Nasze technologie

Oferujemy efektywne, ekologiczne i niezawodne technologie sorpcyjne umożliwiające produkcję chłodu z ciepła i zamianę ciepła odpadowego na ciepło użyteczne. Jak to działa…

Placeholder
Placeholder

Zaplecze naukowe

Aktywne działania w zakresie prac rozwojowo – badawczych nad technologiami sorpcyjnymi i systemami poligeneracyjnymi wspieramy kompetencjami, wiedzą i potencjałem świata nauki. Więcej…

FIRMA


Placeholder

Dostarczamy urządzenia i kompleksowe instalacje do zamiany ciepła na chłód, odzysku odpadowego ciepła niskoparametrowego na potrzeby produkcji wody gorącej oraz produkcji wody odsolonej przy pomocy technologii sorpcyjnych. Więcej…


REFERENCJE


Placeholder

Od początku swojej działalności firma zajmuje się kompleksową realizacją inwestycji w systemie „pod klucz” z wykorzystaniem własnych technologii i urządzeń. Koncentrujemy się na instalacjach odzysku ciepła nieużytecznego i odpadowego. Nasze realizacje…


NASZE TECHNOLOGIE


Placeholder

Oferujemy efektywne, ekologiczne i niezawodne technologie sorpcyjne umożliwiające produkcję chłodu z ciepła i zamianę ciepła odpadowego na ciepło użyteczne. Jak to działa…


ZAPLECZE NAUKOWE


Placeholder

Aktywne działania w zakresie prac rozwojowo – badawczych nad technologiami sorpcyjnymi i systemami poligeneracyjnymi wspieramy kompetencjami, wiedzą i potencjałem świata nauki. Więcej…

0
Obiektów

0
Urządzeń

0
Technologie

0
Cel

Dobór technologii

Kluczem do poprawnego działania instalacji i urządzeń jest indywidualne podejście do każdego z projektów. Nasi eksperci świadczą usługi analizy, doradztwa i oceny potencjału wdrożenia technologii wraz z możliwością wykonania wielobranżowych projektów i dostawy instalacji w systemie „pod klucz”.


 

Wdrożenia

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku

Doskonały i niezawodny system chłodzenia szpitala oparty na parze sieciowej. Dwie chłodziarki absorpcyjne o mocy sumarycznej 2,32 MW zużywają tylko 24% energii elektrycznej w porównaniu do rozwiązania konwencjonalnego opartego na agregacie sprężarkowym.


Placeholder

Placeholder

Centrum Onkologii w Bydgoszczy

Pilotażowy układ odzysku ciepła z układu utylizacji odpadów medycznych na cele produkcji chłodu wykorzystywanego w terapii nowotworowej. Dzięki wykorzystaniu ciepła odpadowego w sezonie letnim czas zwrotu z kompletnej inwestycji był krótszy od dwóch lat.

Szpital im. Św. Rodziny w Warszawie

Autonomiczny, niezawodny i redundantny układ produkujący energię elektryczną, ciepło i chłód na potrzeby szpitala. Umożliwia pełną niezależność obiektu od zewnętrznych dostaw energii elektrycznej i o 17% niższe koszty eksploatacyjne.


Placeholder

Placeholder

Zakład Termicznej Utylizacji Odpadów w Szczecinie

Unikatowy na skale światową system odzysku ciepła z kondensacji wilgoci w spalinach w celu produkcji energii na potrzeby miejskiej sieci ciepłowniczej. Absorpcyjne Pompy Ciepła umożliwiają ograniczenie zużycia energii do produkcji ciepła o 41% i pokrycie zapotrzebowania na moc na poziomie 30%. To największe tego rodzaju zastosowanie w Europie.

Nowy Szpital Wojewódzki we Wrocławiu

Odpowiedź projektanta na ograniczoną dostępność energii elektrycznej – dwie chłodziarki zasilane gorącą wodą 125/70°C do produkcji 1700 kW chłodu zużywają tylko 14,5 kW energii elektrycznej. System konwencjonalny potrzebowałby co najmniej 25 razy więcej energii elektrycznej.


Placeholder

Placeholder

Planetarium Wenus

W pełni komercyjne wykorzystanie trójzłożowego agregatu adsorpcyjnego do klimatyzacji Planetarium. Urządzenie wykorzystuje innowacyjne na skale światową rozwiązania m.in. wielokrotnie ograniczające opory przepływu, a co za tym idzie zużycie energii elektrycznej. Energia zasilająca w postaci ciepłej wody pochodzi bezpośrednio z miejskiej sieci ciepłowniczej.

Centrum przyrodnicze w Zielonej Górze

Trójzłożowy agregat adsorpcyjny NET został dostarczony do Centrum Przyrodniczego wraz z dodatkowym oprzyrządowaniem i opomiarowaniem badawczym umożliwiającym nie tylko jego komercyjną eksploatacje na cele klimatyzacji ale także prowadzenie badań naukowych. Urządzenie produkuje wodę lodową o stałym parametrze przy ponad 50% mniejszym względem konkurencji zużyciem energii elektrycznej. Energią zasilającą jest woda ciepła pochodząca z miejskiej sieci ciepłowniczej.


Placeholder

Placeholder

Solar Village – KACST

Największa na świecie adsorpcyjna instalacja odsalająca wykorzystująca chłodziarki adsorpcyjne wyprodukowane w Polsce! Moc chłodnicza 1070 kW oraz produkcja 100 t/d wody odsolonej stawia nasze rozwiązanie na szczycie zainstalowanych i eksploatowanych systemów tego rodzaju na świecie. Całość dostawy zrealizowana z Polski przez naszą firmę.

Hotel Ossa Congress and SPA

Zainstalowane Pompy Ciepła, wykorzystujące 80 szt. odwiertów w górotworze o głębokości 120 m każdy, pokrywają 100% zapotrzebowania na chłód i 40% zapotrzebowania na ciepło. Współpraca z kolektorami słonecznymi podkreśla zielony charakter całego obiektu.


Placeholder

Placeholder

Wrocławski Park Technologiczny

Pierwsza instalacja trójgeneracyjna o tej skali w Polsce – 2,2 MW mocy chłodniczej, 2,8 MW elektrycznej i 3,12 MW cieplnej. Obiekt zaprojektowany i wykonany w celu pokrycia zapotrzebowania na energię całego Wrocławskiego Parku Technologicznego.

PlaceholderPlaceholderPlaceholderPlaceholder

Więcej referencji można zobaczyć w naszych wdrożeniach


Wdrożenia

Kontakt


Twoje Imię

Twój Email

Temat

Treść wiadomości