Logo
Motyw graficzny

New Energy Transfer

Motyw graficzny

Misja Spółki

Misją naszej firmy jest wspieranie rozwoju efektywnej i innowacyjnej gospodarki. Naszym celem jest wdrażenie nowoczesnych rozwiązań w oparciu o ekologiczne technologie i umożliwienie wzrostu gospodarczego bez zwiększania stopnia degradacji środowiska. Szczególny nacisk w naszych rozwiząniach kładziemy na ograniczanie emisji CO2, efektu cieplarnianego oraz wykorzystanie odpadowych żródeł energii.

Działalność NET S.A. to w szczególności wdrażanie innowacyjnych technologii, doradztwo techniczne, dostawy urządzeń oraz kompleksowa realizacja usług wykonawczych dla projektów inwestycyjnych związanych z ekologicznymi technologiami.

Efektem naszych działań jest znalezienie i wdrożenie u naszego klienta najlepszego rozwiązania co umożliwi mu produkcję oraz przetwarzanie energii elektrycznej, cieplnej oraz chłodu.

Polityka Prywatności

Spółka NEW ENERGY TRANSFER S.A. (NET) zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego klienta NET i użytkownika serwisów obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie www.net-sa.eu.

Jakiekolwiek zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: NET nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych swoich Klientów, Partnerów

Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzaj serwisów należących do NET oraz nie nabywaj produktów i usług oferowanych przez NET.

Partnerzy

Polityka prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe są w serwisach należących do NET.

Dane Osobowe

W czasie korzystania z serwisów należących do NET możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz poproszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail.

Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

Niezapowiedziane Wiadomości

NET zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.

Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości NET rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których rozsyłka została opłacona przez klientów NET. Informacje komercyjne są filtrowane i wysyłane sporadycznie.

 

New Energy Transfer S.A.

 

ul. Niekłańska 11A lok.5 tel: +48 (22) 720 66 01 e-mail: biuro@net-sa.eu Copyright New Energy Transfer S.A.
03-924 Warszawa fax: +48 (22) 729 86 17 Polityka Prywatności